english srpski
poslovna edukacija

Telefonski info - kontakt centar - usluživanje klijenata - obuka


Da li želite da imate sistematski pristup usluživanju kupaca u vašem info centru?


Treneri: Miodrag Kostić i Rade Nikolić - 2 dana

Rezultat ovog programa (treninga-konsaltinga) je sistematski pristup usluživanju kupaca i vaši prodavci obučeni da na pravi naičin komuniciraju sa kupcima!Cilj treninga
 • Da steknete praktična znanja i iskustava u oblasti usluživanja kupaca
 • Da naučite i uvežbate praktične veštine telefonske komunikacije
 • Da naučite i primenite sistematsku metodologiju usluživanja kupaca
 • Da ostvarite i održite kvalitetne odnose sa vašim kupcima
Sadržaj treninga
 • Osnovne paradigme usluživanja
 • Šta vi mislite o usluživanju?
 • Zašto je važno usluživanje?
 • Šta utiče na usluživanje?
 • Šta je usluživanje klijenata?
 • Zašto je dobro imati zadovoljnog kupca?
 • Kako vidite vaše kupce?
 • Kako ostvariti očekivanje kupaca?
 • Šta je sistematsko usluživanje?
 • Koji su koraci u usluživanju klijenata?
 • Kako otkriti šta klijenti žele?
 • Kako da aktivno slušate kupca?
 • Vežba aktivnog slušanja kupaca
 • Vežba primene sistema usluživanja
 • Kakva može biti usluga?
 • Važnost upravljanja vremenom
 • Vežba upravljanja vremenom
 • Da li je klijent uvek u pravu?
 • Kako da kažete NE kada morate?
 • Kako rešavati probleme klijenata?
 • Vežba rešavanja problema klijenata
 • Konfliktne situacije sa klijentima
 • Kako rešavati konfliktne situacije?
 • Vežba rešavanja konfliktne situacije
 • Priprema izveštaja o usluživanju
 • Šta je lojalnost kupaca?
 • Kako steći lojalnost klijenata?
 • Kako identifikovati svoje klijente?
 • Kako razlikovati svoje klijente?
 • Kako ostvariti kontinuirani odnos?
 • Kako ostvariti odnos jedan na jedan?
 • Vežba kreiranja scenarija usluživanja
 • Važnost timskog rada u usluživanju
 • Vežba razumevanja timskog rada
 • Kako pratiti i unapređivati rezultate?
 • Davanje i primanje feedback-a
 • Zaključci, pitanja i odgovori
Preuzmite plan treninga (PDF)

Način rada
 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca.
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast komunikacije i usluživanja u info - kontakt centru i odnosa sa kupcima.
Preuzmite primer naše Power Point presentacije ’Uspešno usluživanje’ (1.0 MB)

Trajanje treninga je 2 radna dana (6 X 90 minuta)

Predavači:

      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Rade Nikolić - Direktor ’Kreatibne Inovacije’ d.o.o.

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.

Pozovite nas: Telefon: +381 63 60 80 26 - Email: info@veza.biz


Serija članaka Miodraga Kostića u Profit magazinu: Kako prodavati u maloprodaji?


Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema potrebama i zahtevima klijenata, gde se po izvršenoj analizi vaših poslovnih potreba one izvode korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz, studije slučajeva, formulare, ankete, i igre.

Raspoloživi in-house treninzi prodaje


(1) P14 - Trening 'Upravljanje ključnim kupcima' - 2 dana

(2) P13 - Trening 'Telefonska naplata potraživanja' - 3 dana

(3) P12 - Trening 'Info centar i telefonsko usluzivanje' - 2 dana

(4) P11 - Trening 'Izrada plana prodaje' - 3 dana

(5) P10 - Trening 'Usluživanje u maloprodaji' - 1 dan

(6) P09 - Trening ’Merčandajzing u maloprodaji' - 2 dana

(7) P08 - Trening ’Efektno prodajno pregovaranje' - 2 dana

(8) P07 - Trening ‘Kreiranje programa lojalnosti’ - 2 dana

(9) P06 - Trening ‘Uverljiva prodajna prezentacija’ - 2 dana

(10) P05 - Trening ‘Telefonska prodaja i komunikacija’ - 2 dana

(11) P04 - Trening ‘Prodaja na malo i briga o kupcima’ - 2 dana

(12) P03 - Trening ‘Lična-direktna prodaja’ - 2 dana

(13) P02 - Trening 'Prodajne veštine i kupci' - 1 dan

(14) P01 - Trening 'Osnove prodaje na malo' - 1 dan


Pregledajte Power Point prezentaciju naših usluga konsaltinga i edukacije (1.2 MB)

Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26